Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Szczecinie
STRONA GŁÓWNA

WITAMY NA STRONIE

OŚRODKA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SZCZECINIE


       Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z informacji zawartych na naszej  stronie, a także zapraszamy na indywidualne konsultacje do siedziby naszego Ośrodka.  


Licznik odwiedzin

 Liczniki internetowe

 UWAGA !

Ważne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych !

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Szczecinie prosi o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi w zakładce "Ochrona danych osobowych".

UWAGA !

Ważna informacja związana z nowymi formularzami wniosków o udzielenie pomocy rekonwersyjnej !

W związku z wymogami ww. rozporządzenia nakazującymi odrębne zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez OAZ w Szczecinie i wyrażenie świadomej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wnioskodawcę zostały wdrożone nowe formularze wniosków o udzielenie pomocy rekonwersyjnej (patrz zakładka "Dokumenty (wzory)").

Zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami wnioskodawca przedkładając wniosek składa dwa odrębne podpisy, tj. pierwszy pod częścią wniosku dotyczącą udzielenia pomocy rekonwersyjnej oraz drugi pod częścią wniosku dotyczącą informacji o przetwarzaniu danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W związku z powyższym, ze względów formalnych, prosimy o zastosowanie się do powyższych zasad i korzystanie z nowych formularzy wniosków.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych